cz Česky

"Založeno v roce 2002"
Spolupracujeme s prověřenými kolegy detektivy v každé zemi na všech kontinentech světa.

„Všechno má svůj řád. Náhody neexistují...
...zrovna tak skutečnost, že každý problém má své řešení.“

V čem vynikáme

  • ZPRAVODAJSKÁ ANALÝZA  - základním stavebním kamenem naší činnosti. Lze ho popsat jako postupnou transformaci dat a informací získaných zpravodajskou činností do produktu použitelného v rozhodovacím procesu zadavatele. Zásadní podíl na našem výstupu (až 95%) má zpravodajství z otevřených zdrojů, tzv. OSINT (open source intelligence). Zbývající část případně doplňujeme operativně pátrací činností (OPČ), monitoringem ad. Výhodou otevřených zdrojů je jejich komplexnost, dostupnost, množství, cena, nízké riziko a možnost sdílení. Výsledkem je vysoce relevantní informace sloužící k Vašemu dobrému rozhodování.

    Sledování - monitoring pohybu osob, vozidel, statických objektů

    Pátrání po osobách, věcech, důvěrných informacích

Detektivní kancelář - martin BATHA
SIANDIS s.r.o. Ke skalkám 3249/22 , PRAHA 10 Záběhlice, 101 00
GSM: +420 723 634 499
martin@detectiv.cz
USA, branch Chicago, IL
roman FORNUSTEK

GSM: +1 773 517-1126
Chesnut Ave, Franklin Park IL, 60131, USA
martin@detectiv.cz
SKYPE: Detectiv36